Program stypendialny Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało decyzję w sprawie programu stypendiów dla studentów – kandydatów na żołnierzy.

Program stypendiów adresowany jest do studentów, którzy rozpoczną w roku akademickim 2023/2024 naukę w ramach jednolitych studiów magisterskich lub studiach pierwszego stopnia (bezpośrednio po ich ukończeniu należy kontynuować kształcenie na tym kierunku w ramach studiów drugiego stopnia) i po ich ukończeniu w czasie zgodnym z programem realizowanych studiów uzyskają tytuł magistra (równorzędny) lub magistra inżyniera.

Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2023 roku.

Ogólny limit stypendiów, które mogą zostać przyznane w roku akademickim 2023/2024 wynosi 100 osób.

Wniosek należy złożyć do Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem dowolnie wybranego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Szczegóły dotyczące programu stypendiów oraz wnioski znajdują się na stronie internetowej:

https://wcrolsztyn.wp.mil.pl/pl/articles/6-aktualnosci/stypendia-dla-studentow/