Pomoc materialna

I rok PSIISK i TM ( rekrutacja śródroczna)

Wnioski dotyczące przyznania pomocy materialnej przyjmowane są w pok A1/15 do 10 marca 2017r w godzinach:
poniedziałek 8:00-12:00
wtorek 8-10:30
środa, czwartek 8:00-12:00
piątek 8:00-14:00
sobota 11:30-14:00

Agnieszka Banach-Szewczak
pomocmaterialna@matman.uwm.edu.pl
tel: 89 524 60 01, 524 60 33