Podziękowania - trójkąt Sierpińskiego

Wszystkim uczestnikom akcji układania trójkąta Sierpińskiego 
uczniom i ich nauczycielom, studentom oraz wykładowcom akademickim 
serdecznie dziękujemy!!! 
Organizatorzy http://wmii.uwm.edu.pl/fraktalnastulecie/