Pierwsze posiedzenie Komisji ds. Równości Szans

Informujemy, iż 25 października 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. Równości Szans, powołanej decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na naszej Uczelni. 

W skład Komisji weszło 20 osób, wśród których znaleźli się przedstawiciele zarówno pracowników wszystkich wydziałów, jak i studentów. Komisja ma charakter opiniodawczo-doradczy. 

Procedura przeciwdziałania dyskryminacji, zasady korzystania ze wsparcia Rzecznika ds. Równości Szans oraz zasady działania Komisji ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: 
http://bip.uwm.edu.pl/files/Procedura_przeciwdzialania_dyskryminacji_UWM.pdf

Powołanie Komisji ds. Równości Szans w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie: 
http://bip.uwm.edu.pl/node/8403