Otwarty konkurs organizowany przez firmę Huawei dla studiujących w polskich uczelniach – Tech Arena Poland 2023.

Konkurs jest zespołowy i będzie trwał w okresie od 27 października do 8 grudnia 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2023 roku. Celem konkursu jest napisanie aplikacji wspierającej multimodalne wyszukiwanie  dokumentów. Szczegóły dotyczące konkursu i warunki uczestnictwa dostępne są na stronie  https://techarena-poland.hackathon.com/. Do udziału w tym konkursie szczególnie zaproszeni są studenci zainteresowani zastosowaniami uczenia maszynowego

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huawei, as an industry leader in information and communications technology and infrastructure together with smart devices, is always eager to work with the next generation of innovation thinkers. So Huawei also holds its own competition across European universities such as Tech Arena besides supporting many international contests such as ICPC, IMC, IOI.

 

The idea of Tech Arena is to invite the smartest minds to think together to contribute to breaking through technology challenges and pushing our world to a better place. This year, it will be held in Poland for the first time. If you are interesting in challenging technical difficulties, algorithm designing, programming and so on , you can visit this URL: 

https://techarena-poland.hackathon.com/ for more information.