OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYDARZENIA NAUKOWE W CENTRUM BANACHA 2018-2020

Międzynarodowe Centrum Matematyczne im. Stefana Banacha ogłasza coroczny konkurs na wydarzenia naukowe w zakresie matematyki i jej zastosowań.

Proponowane imprezy mogą mieć formę konferencji, warsztatów, ewentualnie szkół. Ich miejscem, oprócz wyjątkowych sytuacji, może być Instytut Matematyczny PAN w Warszawie, lub jego ośrodek naukowo-konferencyjny w Będlewie k. Poznania, który dysponuje świetnie wyposażonymi salami wykładowymi i miejscami hotelowymi na co najmniej 120 osób.

Do dyspozycji uczestników jest też szybka łączność internetowa z dostępem do sieci bezprzewodowej, stołówka i bar w stylowym pałacu z XIX wieku, oraz piękny park z miejscem na ognisko.

Termin składania aplikacji upływa 7 maja 2018 r. Zachęcając do ich składania, zwracam jednocześnie uwagę, że w roku 2018 w Będlewie w najpopularniejszych miesiącach konferencyjnych posiadamy już tylko pojedyncze wolne terminy. W związku z tym proszę o odpowiednio wczesne rezerwowanie miejsc za pośrednictwem Sekretariatu Centrum Banacha.

W maju 2018 r. Międzynarodowa Rada Naukowa Centrum Banacha wyselekcjonuje najlepsze propozycje, które mogą być Radzie zaprezentowane osobiście, lub poprzez nadesłane materiały. Zatwierdzone przez Radę imprezy naukowe zostaną wpisane do oficjalnego programu wydarzeń Centrum Banacha oraz dofinansowane w stopniu zależnym od ich oceny i możliwości finansowych IM PAN. W roku 2017 takie dofinansowanie sięgało 25-50% kosztów bazowych konferencji.

Centrum Banacha organizuje również mini-konferencje i grupy badawcze (do 15 osób). Procedura akceptacji takich imprez naukowych jest znacznie uproszczona, a wnioski o ich zorganizowanie mogą być składane nawet na dwa miesiące przed planowanym wydarzeniem.

Bieżące informacje o działalności Centrum Banacha oraz szczegóły dotyczące składania projektów konferencji, wraz z wzorami formularzy, są umieszczone na stronie www Centrum: https://www.impan.pl/pl/dzialalnosc/centrum-banacha.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny, lub za pomocą poczty elektronicznej z Sekretariatem Centrum Banacha.