Nowy Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

Dziekanem Wydziału Matematyki i Informatyki na kadencję 2020-2024 został prof. dr hab. Adam Doliwa. 

Sylwetka nowego dziekana