Newsletter PTM - Marzec 2021

Informacje z newslettera Polskiego Towarzystwa Matematycznego:

 

1. Oddział Warszawski PTM organizuje spotkanie Trójgłos o Hipotezie Riemanna,

w środę 24 marca, 17:00 -19:00, na platformie zoom

Wystąpią: Adam Osękowski z MIMUW, Marek Wolf z UKSW i Krzysztof Maślanka z IHN PAN.

Streszczenia referatów i program godzinowy na stronie OWa

http://owptm.mimuw.edu.pl/zdjecia/TrojglosProgram.pdf

Serdecznie zapraszamy

Zoom Meeting: ID: 829 4250 6115 Passcode: Riemann

https://us02web.zoom.us/j/82942506115?pwd=K1J4TVpWKzFBdXRiVnc2M3IyTW40dz09

2. PTM reaktywował Międzynarodową Nagrodę im. Stefana Banacha za wybitną pracę doktorską w dziedzinie nauk matematycznych. Termin nadsyłania zgłoszeń do Polskiego Towarzystwa Matematycznego upływa 15 maja 2021. Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na portalu nagrody pod adresem:

https://ibp.ptm.org.pl/en/

3. Zapraszamy do Konkursu o Nagrodę Politechniki Łódzkiej im. Profesor Urszuli Ledzewicz z dziedziny zastosowań matematyki pod patronatem honorowym JM Rektora PŁ oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Do konkursu mogą przystąpić autorzy prac doktorskich z matematyki poświęconych jej zastosowaniom w innych dyscyplinach, których przewód doktorski został zamknięty na polskiej uczelni w okresie od 01-09-2019 do 02-04-2021. Nagroda wynosi 10 000 PLN. Termin zgłaszania prac: do 09-04-2021 włącznie. Szczegóły na stronie

https://im.p.lodz.pl/pl/o-nas/konkursy/konkurs-pl-imienia-prof-ledzewicz

4. Zapraszamy do wpłacenia 1% podatku za 2020 na rzecz PTM, szczegóły na stronie.


https://www.ptm.org.pl/zawartosc/1-nale%C5%BCnego-podatku-dochodowego-za-rok-2020-dla-ptm