Nagroda za wspieranie postaw proekologicznych – zgłoś kandydata do nagrody im. prof. Janiny Wengris

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił XI edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz jego ochrony.

Prof. Janina Wengris była znakomitym entomologiem oraz autorką dziesiątków publikacji naukowych: rozpraw, doniesień i artykułów popularnonaukowych. Opracowała dwa filmy dokumentalne.

W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe (stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki osobowe, spółki kapitałowe, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej oraz jednostki sektora finansów publicznych), których działalność jest ściśle związana z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie: 

https://warmia.mazury.pl/srodowisko/nagroda-im-prof-j-wengris

Zgłoszenia kandydatów do nagrody, wraz z niezbędnymi dokumentami, należy przesyłać na adres paulina.borcun@uwm.edu.pl do 22 marca 2024 r.