Konkurs na logo równościowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej promującej przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji oraz wzmacnianie zasad równego traktowania.

Wspomniany konkurs - w swoim założeniu - jest jedną z realizacji działańna rzecz wzmacniania szeroko rozumianej dostępności Uczelni.