Konkurs dla absolwentów

Zachęcamy autorów prac magisterskich i doktorskich do wzięcia udziału w konkursie
,,OTWARTE DRZWI” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Prace można składać w następujących kategoriach:

1)      Rehabilitacja społeczna i zawodowa,

2)      Rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom z niepełnosprawnościami,

3)      Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,

4)      Rehabilitacja medyczna.

Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocję prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

Termin składania zgłoszeń: 20 września 2023

Do konkursu można przesyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do konkursu.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem: https://otwartedrzwi.pfron.org.pl/ oraz mailem: konkurs@pfron.org.pl

Organizatorem konkursu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.