Konferencja „Informatyka i edukacja – wsparcie nauki programowania w edukacji formalnej ”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję poświęconą szansom i możliwościom wsparcia nauki programowania w edukacji formalnej szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego.

Konferencja
„Informatyka i edukacja – wsparcie nauki programowania w edukacji formalnej "
odbędzie się 24 lutego 2017 r. (piątek)
w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym, ul. Trylińskiego 2.

Organizatorami konferencji są
Kuratorium Oświaty w Olsztynie i Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny.

Uprzejmie prosimy o rejestrację elektroniczną na konferencję na stronie https://informatyka.evenea.pl/ lub potwierdzenie udziału do 20.02.2017 r.: l.panfil@opnt.olsztyn.pl

Rejestracja na warsztaty:
1.Mistrzowie Kodowania https://mistrzowiekodowania.evenea.pl/
2. „Wykorzystywanie narzędzi TIK w nauce kodowania i programowania – przegląd rozwiązań" Young Digital Planet https://warsztatydp.evenea.pl/
3. Scotie Go! https://warsztatscotiego.evenea.pl/

Szczegółowe informacje dostępne na:
www.ko.olsztyn.pl oraz www.opnt.olsztyn.pl