Kolokwium zaliczeniowe z fizyki dla Studentów Inżynierii Bezpieczeństwa

Kolokwium zaliczeniowe z fizyki dla Studentów Inżynierii Bezpieczeństwa odbędzie się 19 stycznia o godz. 14:00.
Spotkanie pod pokojem D2/20