IV rok kierunek INFORMATYKA - Obrony prac inżynierskich

Obrony prac inżynierskich odbędą się w następującym porządku:

  • 13 lutego 2017r. - prace od promotorów: dr Paweł Drozda, dr Bartosz Nowak,dr inż. Przemysław Górecki
  • 14 lutego 2017r. - prace od promotorów: dr Stanisław Drozda, dr Bożena Staruch, prof. dr hab. Mikalai Miatselski, prof. dr. Hab. Witold Łukaszewicz

Obrony odbędą się w Sali Rady Wydziału A1/22. Godzina obrony widoczna po zalogowaniu w USOSweb.
Przypominamy o konieczności wypełnienia karty obiegowej USOSweb — Moduły dodatkowe.
Po egzaminie dyplomowym uprzejmie prosimy o zgłoszenie się do dziekanatu w celu odbioru dokumentów.

Dziekanat WMiI