Informacja dla studentów II i III roku informatyki pierwszego stopnia

Zajęcia z dr Piotrem Jastrzębskim w dniach 15-24.11.2017 odbędą się wg pierwotnego planu (bez odrabiania w dodatkowym terminie).