Informacja dla studentów 3 roku, obie specjalności:

Został przygotowany wstępny przydział zespołów do poszczególnych firm oraz dla każdej firmy został ustalony prowadzący nauczyciel akademicki. Niestety z powodu dużej dysproporcji pierwszego wyboru pomiędzy firmami nie udało się każdemu zespołowi zapewnić projektu z pierwszego wyboru. W najgorszym przypadku jest to drugi wybór. Składy zespołów wraz z e-mailami zostaną wysłane poszczególnym firmom w najbliższym czasie. W razie problemów, proszę o kontakt mailowy: pdrozda@matman.uwm.edu.pl

Przydział Zespołów

ITM, prowadzący dr Bartosz Nowak
Będzie na Czwartek
Nordic-Gods
SKKD
Zespół Mikołaj Gnatkowski

Last Level, prowadzący dr Przemysław Górecki
IT Engineers
FirstLevel
Superkalifradalistodekspialityczni
DedSec

Zeto Software, prowadzący Przemysław Górecki
F_society
JavaDev
Janusze informatyki
Drużyna AA

Billennium, prowadzący dr Paweł Drozda
Wojtanis
PMPD
Student Web Development Team
DDoS

NETTOM, prowadzący dr Jacek Szubiakowski
Dream Team (zgodnie z pierwszym wyborem)
Back'end

Netland, prowadzący dr Krzysztof Sopyła
KUJAWOPIS
Małomówcy
Team Jeff
OneTeam

Infeo, prowadzący dr Aleksander Denisiuk
SkladPATOLOGG
SuperZespół
Dream Team (zgodnie z pierwszym wyborem)