„His­to­ria - świadek cza­su, światło praw­dy, życie pa­mięci, nau­czy­ciel­ka życia, zwias­tunka przyszłości." - Cyceron

Pierwsza w Polsce strona na temat historii informatyki opublikowana przez polskie Towarzystwo Informatyczne. https://historiainformatyki.pl/