Gratulacje dla Pani Profesor Danuty Kruk

Serdecznie gratulujemy Pani Profesor Danucie Kruk uzyskania grantu 
Narodowego Centrum Nauki 
"Identyfikacja mechanizmów dynamiki jonów w super-jonowych 
nieorganicznych materiałach w celu projektowania nowych elektrolitów 
stałociałowych" 
w kategorii Opus.