Gratulacje dla Pana Profesora Vsevoloda Shevchishina

Serdecznie gratulujemy Profesorowi Vsevolodowi Shevchishinowi uzyskania 
grantu Narodowego Centrum Nauki 
"Topologia symplektyczna 4-wymiarowych rozmaitości wymiernych i 
prostokreślnych oraz ich grupy klas odwzorowań", w kategorii Opus.