Gratulacje dla dr. Leszka Błaszkiewicza

Serdecznie gratulujemy dr. Leszkowi Błaszkiewiczowi uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Życzymy dalszych sukcesów naukowych!