Egzamin dyplomowy na kierunku Informatyka st. stacjonarne!

Informujemy, że obrony na kierunku Informatyka studia stacjonarne odbędą się w następujących terminach:

- 29 maja 2017r. prace dyplomowe u promotorów: dr Stanisław Drozda, dr inż. Zenon Syroka, dr Sławomir Kulesza
- 30 maja 2017r. prace dyplomowe u promotorów: dr Paweł Drozda, dr inż. Bartosz Nowak, dr inż. Przemysław Górecki, dr Krzysztof Sopyła
- 1 czerwca 2017r. prace dyplomowe u promotorów: prof. dr hab. Mikalai Miatselski

Prosimy o uzupełnienie karty obiegowej.

Dziekanat WMiI