DECYZJE STPENDIALNE - I rok PSIISK studia niestacjonarne!

Decyzje stypendialne będą wydawane w dniu
25 marca 2017r. w przerwach między zajęciami ( E1/15, E1/16, C0/1)

Informacje w systemie USOSweb, dotyczące przyznania albo nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej nie są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Tylko odebranie decyzji w formie papierowej może stanowić podstawę do złożenia odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji).