Decyzja Nr 1 Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2020 roku

Decyzja Nr 1

Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 13 marca 2020 roku

 

w sprawie: ograniczenia zagrożeń wynikających z możliwości pojawienia

                    się korona wirusa SARS-CoV-2

 

Na podstawie KOMUNIKATU Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 r. w celu ograniczenia zagrożeń wynikających z możliwości pojawienia się korona wirusa SARS-CoV-2 wprowadzam, co następuje:

§ 1

Z dniem 16 marca 2020 roku wyznaczam pokój A 1/13 jako miejsce, do którego w godzinach od 09.00 – 10.00 będą składane dokumenty z podległych jednostek.

Wyznaczam Pana Mariusza Farugę osobą odpowiedzialną za bieżące dostarczanie do rektoratu wszystkich dokumentów z tych jednostek.

Odbieranie przyniesionych z Rektoratu dokumentów będzie możliwe w godzinach 12.00 -13.00 z pokoju A 1/13.

Zalecam bezwzględne dostosowanie się do wskazanych godzin.

§ 2

Sprawy możliwe do załatwienia online lub telefonicznie należy załatwiać tą drogą.

§2

Decyzja obowiązuje od dnia jej podjęcia.

 

 Dziekan

 Wydziału Matematyki i Informatyki

 dr hab. Jan Jakóbowski