Biuro ds. Studenckich przypomina

Biuro ds. Studenckich uprzejmie przypomina, że zgodnie z ramową organizacją roku akademickiego 2016/2017, wprowadzoną Decyzją Nr 14/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 9 maja 2016 roku, w środę 2 listopada 2016 roku dla studiów stacjonarnych będą realizowane zajęcia piątkowe.

Ramowa organizacja roku akademickiego dostępna jest na stronie: http://www.uwm.edu.pl/studenci/ramowa-organizacja-roku-akademickiego/rok-akademicki-20162017