7589,12 zł miesięcznie rok po studiach!

Serwis Ekonomiczne Losy Absolwentów (link w tle https://ela.nauka.gov.pl/ ) przygotował kilka tygodniu temu raport dotyczący absolwentów kierunków uczelni w Polsce w 2020 roku. Nasi absolwenci na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Informatyka w rok po uzyskaniu dyplomu osiągnęli medianę średnich miesięcznych zarobków ze wszystkich źródeł w wysokości 7589,12 zł. Czas poszukiwania pracy etatowej wyniósł przeciętnie 0,82 miesiąca. A tylko przez 1,11% czasu przez pierwszy rok po dyplomie magistranci byli bezrobotny.

Pokazuje to przede wszystkim, że nasi absolwenci dobrze radzą sobie na runku pracy!

Dzięki studiom na naszym Wydziale możesz rozwinąć swoje kompetencje i umiejętności, co pozwoli Ci stać się atrakcyjnym kandydatem na rynku pracy.