Gratulacje dla dr. inż. Mariusza Bodziocha

Gratulujemy dr. inż. Mariuszowi Bodziochowi zdobycia Naukowego Grantu Rektora na realizację projektu:


Modelowanie matematyczne dynamiki nowotworów i ich odpowiedzi na immunoterapie i terapie łączone

Główne założenia i cel badań:

Celem projektu jest wykorzystanie metod matematycznych i symulacji komputerowych do optymalizacji protokołów terapeutycznych stosowanych w leczeniu nowotworów za pomocą immunoterapii i terapii łączonych wykorzystujących limfocyty CAR-T. Ponieważ leki immunologiczne są bardzo drogie, szczególnego znaczenia nabierają badania oparte na metodach in silico, które pozwalają na analizowanie różnych sposobów leczenia bez konieczności wykonywania kosztownych eksperymentów i doświadczeń. Prowadzone badania zmierzają do konstruowania spersonalizowanych terapii łączonych z odpowiednio dobranymi dawkami chemioterapii lub radioterapii, a także dodatkowymi lekami proimmunologicznymi.