Reset haseł kont domenowych

Szanowni Studenci,

Informuję, że został wykonany reset haseł na wszystkich kontach domenowych studentów, jak również zostały utworzone konta dla studentów powracających / rozpoczynających studia na naszym Wydziale.

Aktualny schemat hasła do konta domenowego to: AaaBbbCCC - gdzie:
Aaa - trzy pierwsze litery imienia
Bbb - trzy pierwsze litery nazwiska
CCC - trzy ostatnie cyfry numeru PESEL

HASŁO MOŻE ZAWIERAć POLSKIE ZNAKI

Przypomnę, że loginem do konta domenowego jest s[nrindeksu] np. s123456