Konta domenowe i orfi

Dla wszystkich studentów zostały utworzone konta domenowe według poniższego schematu
login: s[numer albumu]
hasło: trzy pierwsze litery imienia, trzy pierwsze nazwiska i trzy ostatnie cyfry peselu

Przykład
Użytkownik Albert Kowalski nr albumu 101999 PESEL 92010108174

login: s101999
hasło: AlbKow174

w haśle mogą występować polskie znaki.
Logowanie na orfi jest w ten sam sposób.

Więcej informacji dostępne na naszej stronie.

Cezary Morawski
Ośrodek Informatyczno-Sieciowy