ZGŁOSZENIE TEMATU - III rok

Ze względu na wyjątkową sytuację panującą w kraju tj. obowiązujący stan epidemii koronawirusa prosimy o wysłanie z domeny @student.uwm.edu.pl do opiekuna pracowni dyplomowej skan uzupełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia tematu.

Dziekanat WMII