Zarządzenie nr 36/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 marca 2020 roku