Zapisy na pracownię dyplomową III rok Informatyka stacjonarne

Szanowni Nauczyciele Akademiccy, Szanowni Studenci,

 

od roku akademickiego 2018/19 obowiązuje nowa formuła zapisów na pracownię dyplomową.

Dnia 25.02.2020 o godzinie 12.30 w sali C0/1 odbędzie się spotkanie Promotorów i Studentów III roku Informatyki, studia stacjonarne.

Plan spotkania jest następujący:

 • Prodziekan ds. studenckich przedstawia promotorów i limity miejsc w poszczególnych grupach.
 • Każdy z promotorów krótko przedstawia tematykę proponowanych przez siebie prac.
 • Każdy student wybiera jednego promotora wpisując się na listę (tylko jeden raz!!!)
  • W razie mniejszej liczby chętnych niż miejsc, student ma zagwarantowane miejsce u wybranego promotora.
  • W razie większej liczby chętnych niż miejsc, promotor wybiera sobie studentów (ale nie więcej osób, niż przewiduje limit!!!!). Promotor ma pełną dowolność wyboru zapisanych do niego studentów. Jeśli nie zna studentów, może skorzystać z przygotowanej przez pracowników dziekanatu listy rankingowej (ranking wg średniej ocen z całego dotychczasowego toku studiów)
 • Studenci zapisani w wyniku tej procedury do promotorów opuszczają salę.
 • Studenci, którzy z powodu braku miejsc nie dostali się do wybranego promotora, dokonują wyboru po raz kolejny (prodziekan ds. studenckich przedstawia listę promotorów, u których pozostały wolne miejsca i limity miejsc, jakie zostały do wykorzystania)
 • Procedurę powtarza się tak długo, aż każdy student zostanie przypisany do promotora.
 • Studenci nieobecni na spotkaniu zostaną przydzieleni losowo do tych grup, w których pozostały miejsca.

 

 

z wyrazami szacunku

Aleksandra Kiślak-Malinowska

prodziekan ds. studenckich