Wzory podań

UWAGA STUDENCI kierunek Informatyka studia stacjonarne I stopeń

W trosce o jasność i czytelność podań bardzo prosimy o korzystanie ze WZORÓW. Podanie należy zmodyfikować do własnych potrzeb. Przypominamy, że jeżeli niezaliczone przedmioty NIE przekraczają limitu punktów ECTS podanie należy złożyć do Pani Dziekan,a gdy przekroczą to do Pana Rektora.

LIMIT punktów ECTS I rok = 11,5 
LIMIT punktów ECTS II rok = 11 
LIMIT punktów ECTS III rok = 10 Dziekanat WMII