Wpis warunkowy, powtarzanie semestru

Szanowni Studenci,

informujemy, że zgodnie z regulaminem studiów § 31  Dziekan może wydać decyzję o:

1)       warunkowym wpisaniu na wyższy semestr z koniecznością powtórzenia niezaliczonych przedmiotów - dotyczy niezaliczonych przedmiotów niesekwencyjnych

2)       zezwoleniu na powtarzanie semestru/roku z koniecznością powtórzenia niezaliczonych przedmiotów

 

Student musi złożyć podanie w formie elektronicznej  najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej tj. do 20 września 2019 r.

Prosimy o niezwłoczne składanie podań, pozwoli to na płynne przepisywanie studentów na kolejny etap.

 

Dziekanat WMiI