Wpis warunkowy / powtarzanie roku

Szanowni Studenci,

 

informujemy, że zgodnie z regulaminem studiów § 31  Dziekan może wydać decyzję o:

 

1)       warunkowym wpisaniu na wyższy semestr z koniecznością powtórzenia niezaliczonych przedmiotów - dotyczy niezaliczonych przedmiotów niesekwencyjnych

2)       zezwoleniu na powtarzanie semestru/roku z koniecznością powtórzenia niezaliczonych przedmiotów

 

na pisemny wniosek studenta, złożony najpóźniej w terminie 7 dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej tj. do 23 lutego 2018 r.

 

Prosimy o niezwłoczne składanie podań, pozwoli to na płynne przepisywanie studentów na kolejny etap.

 

http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/wzory-dokumentow

 

 

Dziekanat WMiI