Wnioski o stypendia do 30.10.2020

WNIOSKI O STYPENDIUM

W ramach przypomnienia:

  • Student ubiegający się o przyznanie świadczeń w miesiącu październiku w roku akademickim 2020/2021, może złożyć w dziekanacie WMII A1/15 lub wysłać pocztą (Dziekanat WMII Pomoc materialna  ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn)  wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w formie papierowej do dnia 30 października 2020 r.

Wypełnienie wniosku w systemie USOSweb nie jest jednoznaczne z jego złożeniem.

 

Agnieszka Banach-Szewczak

pomocmaterialna@matman.uwm.edu.pl 

89 524 60 01