Wniosek o rozliczenie semestru

W semestrze letnim, student musi zgłosić w systemie USOSweb, rozliczenie semestru (programu studiów) nie później niż 7 dni po zakończeniu sesji egzaminacyjnej poprawkowej tj. do 23.09.2018 r. (zarządzenie Nr 44/2018 Rektora z dnia 14.06.2018 r.).

 

Zgłoszenie programu do rozliczenia oznacza potwierdzenie przez studenta poprawność i kompletności wprowadzonych ocen w systemie USOSweb.

W przypadku niezgłoszenia programu studiów do rozliczenia w terminie, o którym mowa wyżej, rozliczenie semestru następuje na podstawie niepotwierdzonych przez studenta danych w systemie USOS.

Prosimy o niezwłoczne składanie wniosków, pozwoli to na płynne przepisywanie studentów na kolejny etap.

 

 

Dziekanat WMiI