WAŻNOŚĆ LEGITYMACJI DO 31 MAJA 2020 R.

MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W DNIU 12.03.2020 R. WYDAŁ ROZPORZĄDZALNE ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE STUDIÓW, ZGODNIE Z KTÓRYM ELEKTRONICZNE LEGITYMACJE STUDENCKIE, KTÓRYCH WAŻNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA W PIERWSZYM SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020, ZACHOWUJĄ WAŻNOŚĆ DO DNIA 31 MAJA 2020 R., BEZ KONIECZNOŚCI POTWIERDZENIA ICH WAŻNOŚCI.

Treść rozporządzenia