Uwaga studenci kierunku Matematyka rok I i II

Informujemy, że zgodnie z planem studiów student jest zobowiązany w semestrze zimowym  do zapisów na :
Matematyka studia I stopnia, specjalność: matematyka finansowo-ubezpieczeniowa
- przedmioty realizowane w ramach modułu ogólnouczelnianego-do wyboru(estetyka,etyka,
filozofia,kultura kresów północno-wschodnich i ich kontynuacja, praktyczna filozofia przyrody,wiedza o teatrze)

Matematyka studia II stopnia, specjalność: matematyka stosowana
- przedmioty realizowane w ramach modułu  z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych-do wyboru
(prawo gospodarcze, prawo pracy, zakładanie własnego przedsiębiorstwa)
-lektoraty(specjalistyczne warsztaty języka angielskiego poziom B2+ i język niemiecki poziom A1)
Matematyka studia II stopnia, specjalność: nauczanie matematyki
-lektoraty(specjalistyczne warsztaty języka angielskiego poziom B2+ i język niemiecki poziom A1)

Matematyka studia II stopnia, specjalność: matematyka stosowana(semestr III)
-- przedmioty realizowane w ramach modułu  z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych-do wyboru
(prawo gospodarcze, prawo pracy, zakładanie własnego przedsiębiorstwa)
Realizowany przedmiot z tego modułu musi być inny niż wybrany w semestrze I

Zapisów dokonujemy za pomocą modułu UL ul.uwm.edu.pl od 03.10.2017

W przypadku braku żetonów lub problemów z zalogowaniem do modułu UL
proszę o pilny kontakt z Dziekanat WMII
piotr.mendalka@matman.uwm.edu.pl
89 524 61 30

Dziekanat WMiI