Uwaga studenci Informatyki studia stacjonarne III rok i IV

Zapisy na przedmioty do wyboru rozpoczną się od 04 października  2017 r. (środa) od godz. 7:00 do 05.10.2016r. (wtorek) do godz. 23:59 http://www.ul.uwm.edu.pl 

Informujemy, że studenci:

1)      III roku ISI muszą zapisać się na
-  przedmiot do wyboru 2: Bezpieczeństwo systemów komputerowych lub Elementy robotyki i automatyki
-
 przedmiot do wyboru 3: Administrowanie sieciami komputerowymi lub Programowanie serwisów internetowych

2)       III roku IO muszą zapisać się na
-  przedmiot do wyboru 2: Bezpieczeństwo systemów komputerowych lub Elementy robotyki i automatyki
-
 przedmiot do wyboru 3: Automaty i języki formalne lub Elementy metod numerycznych

3)      IV roku ISI muszą zapisać się na Diagnozowanie i serwisowanie urządzeń i systemów komputerowych lub Zarządzanie projektem informatycznym

4)      IV roku IO muszą zapisać się na Aplikacje WWW lub Projektowanie podzespołów komputerów

Osoba, która będzie realizowała w semestrze zimowym warunek lub różnicę programową z wyżej wymienionych przedmiotów, musi się zgłosić osobiście do prowadzącego zajęcia z formularzem zgłoszenie realizacji warunku.

Dziekanat WMiI