Uwaga I rok Matematyki studia stacjonarne pierwszego stopnia

W dniu 04-06-2018 wykład z Fizyki (godz. 09:45, sala C0/1) dla I roku Matematyki (I stopień) odbędzie się w godzinach 08:00-10:30 (zbiórka pod salą C0/2).