Uwaga dyplomanci Informatyka studia I stopnia stacjonarne

Od dnia 01.10.2019 Dyplomy ukończenia studiów wyższych są wydawane bez zdjęć w związku z powyższym proszę o niedołączanie zdjęć wraz z kompletem prac.