Terminy złożenia prac magisterskich - zima 2020/2021

Studenci studiów magisterskich uzupełniających

II rok, kierunek Informatyka, studia stacjonarne

Zakresy: Techniki multimedialne

    Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

 

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów UWM (§ 31 ust. 3) termin złożenia pracy dyplomowej na studiach kończących się w semestrze zimowym – nie później niż do dnia 15.02.2021 r.

Termin złożenia podania o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej na studiach kończących się w semestrze zimowym – do dnia 15.02.2021 r. Termin złożenia pracy może być przesunięty nie więcej niż o 3 miesiące, tj. do 15.05.2021 r. Podanie należy złożyć w formie elektronicznej w systemie USOS web oraz je uzasadnić (Regulamin Studiów UWM§ 31 ust. 4,5).

Planowany termin egzaminów dyplomowych – pierwsza połowa marca 2021 r.

Egzaminy odbywać się będą w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MsTeams.

 

W przypadku chęci rezygnacji ze studiów lub powtarzania semestru – podanie należy złożyć do dnia 28.02.2021 r. Podpisane podanie dotyczące rezygnacji ze studiów w formie skanu/zdjęcia należy wysłać z domeny @ student na adres: dziekanat@matman.uwm.edu.pl lub oryginał tradycyjną pocztą.

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia pracy

http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/sprawy-dyplomantow

 

 

Monika Szubert-Łużpińska

Dziekanat WMiI

Tel. 89 524-61-30