Studenci IV rok kierunek Informatyka studia stacjonarne

5.02.2020r.  termin złożenia pracy dyplomowej, dotyczy osób zainteresowanych rekrutacją śródroczną

13-17.02.2020r. egzaminy dyplomowe

15.02.2020r. ostatecznytermin złożenia pracy ( regulamin studiów § 31 ust 3)

15.02.2020r.termin złożenia podaniaoprzesunięcie terminu złożenia pracy o 3 miesiące tj. do 15 maja 2020 r. w formie elektronicznej USOS web

28.02.2020r. termin złożenia rezygnacji ze studiów lub podania o powtarzanie semestru

 

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia pracy http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/sprawy-dyplomantow

 

 

 

Dziekanat WMII