Studenci IV rok kierunek Informatyka studia stacjonarne

Informujemy, ze podania lub pracę dyplomową można już składać w dziekanacie. Graniczne daty są poniżej:

1.02.2019r.  termin złożenia pracy dyplomowej, dotyczy osób zainteresowanych rekrutacją śródroczną

6-12.02.2019r. egzaminy dyplomowe

15.02.2019r. ostatecznytermin złożenia pracy ( regulamin studiów § 39 pkt 3)

15.02.2019r. – termin złożenia podaniaoprzesunięcie terminu złożenia pracy o 3 miesiące tj. do 15 maja 2019r.

28.02.2019r. termin złożenia rezygnacji ze studiów lub podania o powtarzanie semestru

 

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia pracy http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/sprawy-dyplomantow

 

 

 

Dziekanat WMII