SKŁADANIE PRAC DYPLOMOWYCH

· Osoby, które mają przedłużenie złożenie pracy dyplomowej do 15.05.2020 finalizują pracę i umieszczają ją w APD. Dostęp do APD tworzy sekretariat na wniosek opiekuna pracy.

· Dalsze wytyczne dotyczące (fizycznego) składania prac i obron podamy po otrzymaniu wytycznych z Rektoratu.

Dziekanat WMII
89 524 6033
89 524 6001