REZYGNACJA ZE STUDIÓW

Osoby, które nie zaliczyły semestru lub nie podeszły do sesji tzn. zrezygnowały z dalszej nauki i nie poinformowały Dziekanatu proszone są o niezwłoczne dostarczenie lub wysłanie pocztą tradycyjną:
1. formularz rezygnacji ze studiów
2. legitymację studencką

Dziekanat WMII
dziekanat-stacjonarne@matman.uwm.edu.pl
89 524 60 33