REZYGNACJA - 1 rok

Osoby, u których w m-cu marcu została wszczęta procedura skreślenia tzn. otrzymały pusty formularz rezygnacji, zawiadomienie o wszczęciu procedury skreślenia, zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją, a nie otrzymały DECYZJI O SKREŚLENIU ze względu na wyjątkową sytuację panującą w kraju tj. obowiązujący stan epidemii koronawirusa ) proszone są o wysłanie maila z domeny @student.uwm.edu.pl o treści z załącznika lub skan formularza rezygnacji LUB formularza rezygnacji tradycyjną pocztą na adres:

Dziekanat WMII, A1/21,
ul. Słoneczna 54,
10-710 Olsztyn.

Dziekanat WMII
89 524 60 33
89 524 60 01