Rekrutacja na staż

STAŻE DLA STUDENTÓW KIERUNKU INFORMATYKA

Z dniem 17.05.2023r. rozpoczęła się rekrutacja na staże realizowane w projektu "Uniwersytet Wielkich Możliwości – program podniesienia jakości zarządzania procesem kształcenia i jakości nauczania" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWR). Stażystą/ką może zostać student/ka III roku kierunku Informatyka  studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2022/2023.

Warunkiem ubiegania się o staż jest dostarczenie do dziekanatu Wydziału Matematyki
i Informatyki w terminie do 02.06.2023 r. poniższych dokumentów:

1) Zał.1 Formularz rekrutacyjny

2) Zał.2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3) Zał.3 Koncepcja własna stażu

 

Koordynator Wydziałowy 
Karolina Musielak 
staze@matman.uwm.edu.pl 
tel. 89 524-60-33