REJESTRACJA ŻETONOWA Przedmiot ogólnouczelniany 1 I ROK INFORMATYKA ( ISI i IO)

Studenci dokonują zapisu na przedmiot humanizujący 1 drogą internetową za systemu USOSweb pod adresem usosweb.uwm.edu.pl

w terminie od 3 października 2023 r. od godz. 10.00 do 5 października 2023 r. do godz. 12.00.

Wymagany żeton - MOD

Przedmiot humanizujący 1 – do wyboru jeden z poniżej wymienionych:

Estetyka, Etyka, Filozofia, Kultura Kresów PN-Wschodnich i jej kontynuacja, Poprawna polszczyzna w praktyce, Praktyczna filozofia przyrody, Wiedza o teatrze.

 

UWAGA!

W przypadku niewypełnienia limitu zapisów na dany przedmiot, grupa ulega rozwiązaniu. Studenci zapisani na przedmiot, który nie został uruchomiony z uwagi na niewypełnienie limitu zapisów, zobowiązani są dokonać zapisu na inny przedmiot wybrany spośród oferty określonej na wydziale (decyduje dostępność miejsc). Zapisu można dokonać w Biurze ds. Kształcenia drogą e-mailową (e-mail: dagmara.pipczynska@uwm.edu.pl) lub telefonicznie (mgr Dagmara Pipczyńska 89 524-55-38), w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 2023 roku (włącznie) do godz. 13.00.

 

Szczegółowe informacje:

https://uwm.edu.pl/studenci/przedmioty-do-wyboru

Strona logowania: https://usosweb.uwm.edu.pl/

Studenci dokonują zapisu, korzystając z idywidualnego loginu i hasła dostępu. Login stanowi numer PESEL, natomiast hasło pozostaje identyczne, jak wykorzystywane w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, podczas rekrutacji na studia.

 

 

 

Dziekanat WMII