Rejestracja żetonowa na Przedmiot humanizujący2, Wychowanie fizyczne i Język obcy

W semestrze letnim 2022L studenci dokonują zapisu na dany przedmiot drogą internetową w systemie USOS pod adresem: usosweb.uwm.edu.pl

I Informatyka ISI i IO studia stacjonarne - (semestr 2)

1. Przedmiot humanizujący 2 (ogólnouczelniany) ( żeton MOD)

od 13 lutego 2023 r. od godz. 12.00 do 15 lutego 2023 r. do godz. 23.59.

Estetyka, Etyka, Filozofia, Kultura Kresów PN-Wschodnich i jej kontynuacja, Poprawna polszczyzna w praktyce, Praktyczna filozofia przyrody, Wiedza o teatrze. Student nie może zapisać się ponownie na ten sam przedmiot humanizujący, co w semestrze zimowym.

I Informatyka ISI i IO oraz I Matematyka - (semestr 2)

1. Język obcy (żeton LEK) studia stacjonarne

od 13 lutego 2023 r. od godz. 10.00 do 15 lutego 2023 r. do godz. 23.59

 

2. Język obcy (żeton LEK) studia niestacjonarne

od 17 lutego 2023 r. od godz. 10.00 do 20 lutego 2023 r. do godz. 23.59

 

 

II Informatyka ISI i IO oraz Matematyka – (semestr 4)

 

1. Wychowanie fizyczne (WF) studia stacjonarne

 

od 13 lutego 2023 r. od godz. 08.00 do 17 lutego 2023 r. do godz. 23.59

Giełda przedmiotu – 18 luty 2023 od godz. 10:00 do 23:59

 

Szczegółowe informacje: http://www.uwm.edu.pl/studenci/zapisy-na-przedmioty-do-wyboru

 

 

Zapisu można dokonać w Biurze ds. Kształcenia drogą mailową: dagmara.pipczynska@uwm.edu.pl lub telefonicznie ( Dagmara Pipczyńska 89 524 55 38), w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2023r. do godz. 12:00.